MIDA ME TEEME ?

 • EESTI INFOTURBESTANDARDI (E-ITS) JUURUTAMISE NÕUSTAMINE
 • E-ITS RAKENDAMISE AUDITEERIMINE
 • INFOTURBE VASTAVUSAUDITID
 • INFOTURBE HALDUSE SÜSTEEMI JUURUTAMINE
 • INFOTURBE HALDUSE NÕUSTAMINE
 • IT RISKIANALÜÜSIDE JA TALITLUSPIDEVUSPLAANIDE KOOSTAMINE
 • ANDMEKAITSE AUDITID JA MÕJUHINNANGUD

MIKS VALIDA PARTNERIKS  IS AUDIT OÜ ?

 • Pikajaline kogemus Eesti asutuste ja ettevõtete auditeerimisel (ISKE, ISO27001)
 • Kõrged kvaliteedistandardid (töökogemus ja koostöö juhtiva Big 4 ärinõustamisettevõttega)
 • Seame esikohale kliendi vajadused, lähtume riskipõhisusest ja kuluefektiivsusest

MEIE EKSPERTIDEL ON JÄRGMISED ERIALASERTIFIKAADID:

 • CISA (Certified Information Systems Auditor)
 • ISO27001 LA  (ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Lead Auditor)
 • CIPM (Certified Information Privacy Manager)
 • CIPP/E (Certified Information Privacy Professional),
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • COBIT 5 Foundation